NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

1. INTRODUCERE 

Transparența și oferirea informațiilor accesibile persoanelor cu privire la modul în care vom prelucra datele personale ale acestora reprezintă elemente cheie ale organizației noastre. Vă rugăm să citiți următoarea politică de confidențialitate („Nota de informare”) pentru a înțelege modul în care utilizăm și protejăm datele dumneavoastră personale. 

 

În prezentul document, ne referim uneori la „dumneavoastră”. Termenul „dumneavoastră” înseamnă, în funcție de context, un vizitator al Platformei, un potențial client interesat de Serviciile noastre, un utilizator al Serviciilor noastre sau oricare altă persoană cu care interacționăm în legătură cu Serviciile disponibile în cadrul Platformei. 

 

Prezenta versiune este în vigoare începând cu data de 29 Decembrie 2022. În cazul în care doriți să consultați versiunile anterioare ale Notei de Informare, acestea sunt disponibile la cerere. 

 

2. CINE SUNTEM? 

Atunci când utilizați site-ul www.lendrise.com („Platforma”) și Serviciile disponibile în cadrul Platformei, Lendrise Marketplace S.R.L., societate înființată conform legislației române cu sediul în Sinaia, Str. Aluniș nr. 16-18, Cartier Cumpătu, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J29/665/05.05.2020, cod unic de înregistrare 39073954 („Lendrise”), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”). 

 

3. CUM COLECTAM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL? 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi colectate în moduri diferite, de exemplu atunci când: 

 

1.vă înregistrați în cadrul Platformei; 

2. efectuați comenzi și plăți pentru Serviciile oferite în cadrul Platformei; 

3. utilizați Serviciile noastre; 

4. răspundeți la e-mailuri, telefoane, mesaje in-chat, chestionarele sau sondajele noastre; 

5. sunteți interesați de Serviciile noastre și/sau de ofertele promoționale. 

 

Prelucrăm date personale atât oferite direct de către dumneavoastră cât și din surse externe cum ar fi: 

 

1. datele obținute de la serviciul/aplicația de autentificare „io”, cu acordul dumneavoastră (aplicație disponibilă la adresa https://kyc.sunt.io); 

2. datele obținute de la Biroul de Credit în baza mandatului oferit de dumneavoastră.

3. datele obținute de la Agenția Națională de Administrare Fiscală („ANAF”) în baza mandatului oferit de dumneavoastră. 

 

Prin asocierea unui cont gestionat de o terță parte (i.e., serviciul/aplicația de autentificare „sunt.io”), cu contul dvs.  și care autorizează Lendrise să aibă acces la anumite informații, sunteți de acord că Lendrise poate colecta, stoca și utiliza respectivele informații în conformitate cu această Nota de informare. Nu suntem responsabili pentru modul în care aceste părți terțe utilizează și împărtășesc informațiile dvs.. Consultați politicile de confidențialitate ale acestor părți terțe pentru a înțelege modul în care acestea utilizează și împărtășesc informațiile dvs.. 

 

4. CE CATEGORII DE DATE PRELUCRAM? 

Date de identificare, cum ar fi datele din cartea dumneavoastră de identitate, nume, prenume, codul numeric personal (CNP), serie și nr. CI, adresa, imagine foto. 

 

Date de contact, cum ar fi adresă, adresă de e-mail, număr de telefon. 

 

Date financiare, cum ar fi datele obținute de la Biroul de Credit și/sau datele din declarațiile de venit emise de ANAF,. 

 

Date tehnice, cum ar fi anumite informații prin cookie-uri și alte tehnologii (vă rugăm să consultați Secțiunea 11 de mai jos privind Politica de Cookie-uri) care înregistrează date cu privire la utilizarea paginilor noastre de internet și utilizarea Serviciilor noastre, cum ar fi datele privind browserul și dispozitivul dvs., adresa IP, tipul dispozitivului, sistemul de operare și tipul browserului de Internet, denumirea și versiunea sistemului de operare.  În țările din Spațiul Economic European, aceste informații ar putea fi tratate ca „date cu caracter personal” în conformitate cu legile în vigoare privind protecția datelor. În cazul în care acesta este cazul, vom prelucra aceste informații numai în aceleași scopuri ca și datele cu caracter personal din prezenta politică de confidențialitate. 

 

5. CARE SUNT SCOPURILE PRELUCRĂRII? 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când este utilizată Platforma, când sunt achiziționate și utilizate produsele și serviciile noastre din cadrul Platformei (denumite împreună „Serviciile”), oricând interacționăm în legătură cu Serviciile, în vederea transmiterii de comunicări cu privire la noi servicii sau produse, evenimente, oferte și alte noutăți în legătură cu produsele și Serviciile noastre sau pentru a dezvolta produse noi și pentru a îmbunătăți sau modifica Serviciile noastre. 

 

Serviciile includ serviciile de interogare a bazei de date gestionate de Biroul de Credit, servicii de interogare ANAF,  servicii conexe cum ar fi facilitarea serviciilor de asistență de către consultanții externi ai Lendrise, facilitarea achiziționării de orice alte produse disponibile în cadrul Platformei sau servicii în vederea înrolării unei persoane în calitate de consultant extern al Lendrise. 

 

6. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE? 

Ori de câte ori prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vom avea un temei legal pentru a face acest lucru. De exemplu, ne-ați solicitat să furnizăm Serviciile în temeiul unui contract, pe baza consimțământului dumneavoastră, avem o obligație legală în acest sens sau avem un interes legitim în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

 

7. CUI TRANSFERĂM DATELE PERSONALE? 

Pentru a asigura funcționarea Platformei, a presta Serviciile puse la dispoziție de Lendrise prin intermediul Platformei, dar și în scop de marketing, după caz, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către: 

 

Biroul de Credit, atunci când utilizați serviciile de interogare a bazei de date a Biroului de Credit S.A., o societate pe acțiuni înființată în conformitate cu dreptul român, având sediul social la str. Sfânta Vineri, nr. 29, București, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2176/16.02.2004, cod unic de înregistrare fiscala RO16140132. 

ANAF, atunci când utilizați serviciile de interogare a bazei de date a ANAF.  

Companiile din grup/entităților afiliate/furnizori de servicii terți de încredere, în scopul de a furniza produsele si Serviciile noastre și/sau de a ne ajuta cu chestiuni cum ar fi procesarea plăților, găzduire pagini de internet, tehnologie informațională și infrastructură conexă, servicii clienți, CRM (managementul relațiilor cu clienții), servicii de marketing, livrare prin e-mail, semnătură electronică, prevenirea fraudei etc. 

 

Consultanții externi ai Lendrise, atunci când utilizați serviciile de asistență achiziționate prin intermediul Platformei. 

 

Terțe părți, în cazul în care avem obligația de a divulga sau distribui datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta o obligație legală sau o hotărâre judecătorească sau în caz de dispute juridice. 

 

Schimbare de Control, putem împărtăși date personale cu alte entități comerciale, în cazul în care intenționăm să fuzionam sau să fim achiziționați de acea entitate comercială. În cazul în care se întâmplă acest lucru, vom depune eforturi rezonabile pentru a solicita ca noua entitate combinată să respecte această politică de confidențialitate în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal ar fi utilizate contrar acestei politici de confidențialitate, vom solicita noului proprietar să vă furnizeze o notificare prealabilă. 

 

8. UNDE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ? 

Datele cu caracter personal prelucrate de Lendrise vor fi prelucrate din rațiuni tehnice necesare funcționării Serviciilor în Frankfurt, Germania. Acestea nu vor fi transferate în țări din afara Uniunii Europene. 

 

În cazul în care totuși va fi necesar transferul datelor cu caracter personal ce vă privesc într-un stat terț (i.e. din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European), Lendrise se va asigura că acest transfer va avea loc către state pentru care a fost emisă o decizie a Comisiei Europene privind nivelul adecvat de protecție a datelor. În cazul în care nu există o astfel de decizie, Lendrise va implementa garanții adecvate, în conformitate cu prevederile Regulamentului. 

 

9. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE? 

Lendrise va stoca anumite date cu caracter personal pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care acestea sunt prelucrate. Astfel, Lendrise vă va prelucra datele cu caracter personal atât timp cât veți avea un cont activ în Platformă sau după caz, până la retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor în conformitate cu legea aplicabilă. După ștergerea sau dezactivarea contului, datele cu caracter personal vor fi șterse după o perioadă de 90 de zile. 

 

Prin excepție, vom stoca anumite categorii de date pentru o perioadă de 3 ani de la ștergerea sau dezactivarea contului. Aceste date sunt datele privind consimțământul exprimat în cadrul Platformei și datele prelucrate în scopul înrolării în Platformă pentru a certifica identitatea dumneavoastră. 

 

Ne rezervam dreptul să dezactivăm contul dvs. dacă nu îl accesați timp de un an. 

 

10. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL 

 

Conform prevederilor Regulamentului, beneficiați de următoarele drepturi care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de Lendrise in calitate de operator: 

 

Dreptul de acces la datele cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate sau nu de către operator, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și informații despre activitatea de prelucrare (de ex., scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluite, durata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursa informațiilor, etc.). La solicitarea dumneavoastră, operatorul va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare poate fi tarifată în funcție de costurile efective suportate de operator, în condițiile care vor fi comunicate de acesta. 

 

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal – puteți obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete. În ceea ce privește datele accesate în numele dumneavoastră de la Biroul de Credit și ANAF în cursul prestării Serviciilor, Lendrise nu are nicio influență asupra acestora și nu poate opera nicio modificare asupra acestora. 

 

Dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (de ex., în cazul în care contestați exactitatea datelor cu caracter personal care vă privesc, pe perioada necesară pentru verificarea exactității acestora, etc.) puteți obține restricționarea prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal. Restricționarea prelucrării semnifică faptul că operatorul se va limita la a stoca datele cu caracter personal și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestora decât cu consimțământul dumneavoastră sau în alte cazuri expres revăzute de lege (în principal, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice). 

 

Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (de ex., în cazul retragerii consimțământului dacă nu mai există alt temei legal pentru prelucrarea datelor sau în cazul in care se constată că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau prelucrate, etc.), puteți obține ștergerea respectivelor date. 

 

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal – vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege (în special, dacă prelucrarea este întemeiată pe interesul legitim al operatorului). De asemenea, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri. 

 

Dreptul de portabilitate a datelor cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (respectiv, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată de operator prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul dumneavoastră), puteți primi, într-un format structurat, care poate fi citit automat, datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. 

 

Dreptul de a vă opune marketing-ului direct, inclusiv profilarea – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul “dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem. În caz contrar, ne puteți contacta utilizând informațiile de contact de mai jos. 

 

Dreptul de a retrage consimțământul dat – vă puteți retrage, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. 

 

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – în cazul în care operatorul ia decizii automate ca urmare a prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc iar acestea produc efecte legale asupra dumneavoastră sau vă afectează într-un mod semnificativ similar, puteți (i) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (iii) obține explicații cu privire la decizia luata și (iv) contesta respectiva decizie. 

 

Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturilor listate mai sus puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, utilizând următoarele date de contact: Lendrise Marketplace S.R.L., Sinaia, Str Aluniș nr. 16-18, Cartier Cumpătu, sau pe adresa de e-mail: date.personale@lendrise.com 

 

De asemenea, în cazul în care considerați că nu v-au fost respectate drepturile, aveți dreptul de a depune o plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Lendrise la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 

11. POLITICA DE COOKIE-URI 

 

Când accesați Platforma/pagina de internet sau utilizați Serviciile noastre, noi sau furnizorii noștri de servicii autorizați, putem plasa mici fișiere de date pe calculatorul dumneavoastră sau pe alt dispozitiv al dumneavoastră. Aceste fișiere de date pot fi cookie-uri, pixeli invizibili sau cookie-uri de tip „flash” (denumite împreună „cookie-uri”). Setul de cookie-uri poate obține informații despre dumneavoastră, calculatorul sau dispozitivul mobil al dumneavoastră, despre utilizarea paginii noastre de internet și despre utilizarea generală a internetului de către dumneavoastră. Aceste tehnologii vă ajută să vă ușurați conectarea și utilizarea paginilor de internet, să vă recunoaștem ca și utilizator, să ne oferiți feedback cu privire la părțile paginii de internet pe care le vizitați, astfel încât să putem evalua eficacitatea paginii de internet și să oferim un experiență mai bună, mai rapidă și mai sigură, scopuri publicitare, să putem măsura eficiența promoțiilor, ajută la asigurarea faptului că securitatea contului dumneavoastră nu este compromisă, la reducerea riscului și prevenirea fraudelor. 

 

În general, tipurile de cookie-uri pe care le utilizăm se încadrează într-una din cele patru categorii de utilizare: 

 

Cookie-uri strict necesare 

Aceste cookie-uri sunt esențiale și sunt necesare pentru funcționarea paginilor noastre de internet. Acestea vă permit să navigați pe pagina de internet și să utilizați caracteristicile acesteia. Acestea includ, de exemplu, cookie-uri care permit utilizatorilor să se conecteze în zone sigure ale paginilor noastre de internet. 

 

Cookie-uri de performanță/analitice 

Aceste cookie-uri colectează informații cu privire la modul în care utilizați pagina de internet, inclusiv paginile pe care le accesați cel mai frecvent și dacă primiți mesaje de eroare din partea anumitor pagini. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează pagina noastră de internet, de exemplu, asigurând faptul că puteți găsi cu ușurință ceea ce căutați. 

Cookie-uri de funcționalitate 

Aceste cookie-uri permit unei pagini de internet să-și amintească preferințele dvs. (de exemplu, alegerea limbii sau a regiunii). Acestea sunt folosite pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe pagina noastră de internet. 

 

Cookie-uri de urmărire 

Aceste cookie-uri înregistrează vizita dvs. pe pagina noastră de internet, paginile individuale vizitate și linkurile urmărite. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a adapta marketingul la dvs. și la interesele dvs. Informațiile colectate prin cookie-urile de urmărire sunt utilizate în mod obișnuit pentru a seta publicitatea online. De asemenea, sunt utilizate pentru a limita numărul de dăți când vedeți o reclamă, precum și pentru a ajuta la măsurarea eficienței unei campanii publicitare. 

 

Este posibil să folosim terți, cum ar fi rețele de publicitate și schimburi, pentru a ne permite să vă plasăm reclame. Aceste rețele publicitare terțe și furnizori de schimb publicitar pot utiliza cookie-uri ale terțelor părți, balize de rețea, sau tehnologii similare pentru a colecta informații despre vizita dvs. pe pagina noastră de internet și în alte locuri de pe Internet. Informațiile pe care le colectează aceste terțe părți pot fi utilizate pentru a vă oferi publicitate mai relevantă pe paginile noastre de internet sau în alte locuri de pe internet. Cookie-urile terților sunt acoperite de politicile de confidențialitate ale terților. 

 

Alte tehnologii. (i) Etichetele de pixeli, cunoscute și sub denumirea de Web Beacons și GIF-uri clare, pot fi utilizate în legătură cu unele Servicii, printre altele, pentru a urmări acțiunile utilizatorilor paginii de internet (cum ar fi destinatarii e-mailurilor), pentru a măsura succesul campaniilor noastre de marketing și pentru a compila statisticile despre utilizarea serviciilor și a ratelor de răspuns. (ii) Datele analitice ale terților – folosim Google Analytics, care utilizează cookie-uri și tehnologii similare, pentru a colecta și analiza informații despre utilizarea Serviciilor și pentru a raporta activitățile și tendințele. Acest serviciu poate colecta și informații cu privire la utilizarea altor pagini de internet, aplicații și resurse online. Puteți afla despre practicile Google pe pagina lor de internet (iii) Cookie-uri Flash – putem folosi Adobe Flash și alte tehnologii, printre altele, pentru a colecta și stoca informații despre utilizarea serviciilor dvs. Dacă doriți să blocați sau să controlați cookie-urile flash, puteți să vă adaptați setările. 

 

Managementul și controlul cookie-urilor 

 

Pe site-ul nostru web va apărea un banner de notificare care vă permite să vă gestionați consimțământul pentru colectarea cookie-urilor (banner cookie). Deși majoritatea browserelor acceptă automat cookie-uri, puteți alege dacă să acceptați cookie-uri prin intermediul bannerului de consimțământ pentru cookie-uri sau prin setările browserului dumneavoastră (deseori găsite în meniul Instrumente sau Preferințe al browserului dumneavoastră). Dacă doriți să vă revocați selecția, puteți face acest lucru ștergând modulele cookie ale browserului sau actualizându-vă preferințele în bannerul cookie-urilor. 

Mai multe informații despre gestionarea cookie-urilor pot fi găsite în secțiunea Ajutor al browserului dvs. sau prin site-uri precum www.allaboutcookies.org 

 

12. UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE MINORI 

 

Serviciile nu sunt destinate minorilor, solicităm ca aceștia să nu furnizeze date personale prin intermediul Serviciilor. Nu colectăm în cunoștință de cauză informații, inclusiv date cu caracter personal, de la copii minori sau alte persoane care nu sunt în măsura legală să utilizeze Serviciile noastre, inclusiv paginile noastre de internet. 

 

13. MODIFICĂRI  

 

Putem modifica la anumite intervale de timp prezentul document. Orice modificări pe care le putem face în Nota de informare în viitor vor fi postate pe pagina noastră de internet și, după caz, vă vor fi notificate prin e-mail. Vă rugăm să reveniți frecvent pentru a vedea orice actualizări sau modificări ale Notei de informare. 

 

Vă mulțumim că folosiți Lendrise!