TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE  

 

1. INTRODUCERE 

Lendrise pune la dispoziția dumneavoastră („Utilizatorul”) o platformă tehnică ce își propune să faciliteze conectarea Utilizatorului cu diverse terțe părți, și prin intermediul căreia, Utilizatorul poate accesa o serie de produse și servicii („Platforma” sau „Site-ul”). 

 

Prezentul document („Termeni și Condiții”) conține informații importante pentru Utilizatorii Platformei și, împreună cu orice alți termeni contractuali, stabilesc termenii și condițiile aplicabile utilizării acesteia și a Serviciilor oferite de Lendrise descrise în cele ce urmează. 

 

Prezenta versiune este în vigoare începând cu data de 29 Decembrie 2022. În cazul în care doriți să consultați versiunile anterioare ale Termenilor și Condițiilor, acestea sunt disponibile la cerere. 

 

2. CINE SUNTEM? 

Platforma este operată de către Lendrise Marketplace S.R.L., o societate înființată conform legislației române, având sediul social în Sinaia, Str. Aluniș nr. 16-18, Cartier Cumpătu, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J29/665/05.05.2020, cod unic de înregistrare 39073954 („Lendrise”). 

 

3. ACCEPTAREA TERMENILOR. MANDATUL 

Orice comandă a unui Serviciu oferit prin intermediul Platformei va solicita să confirmați și să fiți de acord în mod expres cu acești Termeni și Condiții prin bifarea căsuței corespunzătoare în timpul procesului de comandă. În lipsa acceptării de către dvs. a acestor Termeni și Condiții, Lendrise se va afla în imposibilitatea de a onora comanda dumneavoastră. 

 

Prin utilizarea Platformei și a Serviciilor, Utilizatorii confirmă că acceptă acești Termeni și Condiții de utilizare și că sunt de acord să le respecte. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, nu trebuie să utilizați Platforma sau Serviciile noastre. 

 

Utilizatorul care este interesat să își exercite dreptul de acces în legătură cu informațiile și datele sale cu caracter personal cuprinse în baza de date gestionată de Biroul de Credit S.A., o societate pe actiuni cu sediul social la str. Sfânta Vineri, nr. 29, București, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2176/16.02.2004, cod unic de înregistrare fiscala RO16140132 („Biroul de Credit”), mandatează Lendrise să consulte baza de date gestionată de Biroul de Credit și să obțină date în legătură cu înscrierea sa la Biroul de Credit, în numele său, și să o pună la dispoziția sa prin intermediul Platformei. Mandatarea se face prin bifarea unei căsuței de tipul „Solicit interogarea Biroului de Credit” în cadrul Platformei. 

Utilizatorul care este interesat să își exercite dreptul de acces în legătură cu veniturile înregistrate la Agenția Națională de Administrare Fiscală („ANAF”) mandatează Lendrise să consulte baza de date ANAF și să obțină date în legătură cu veniturile sale, în numele său, și să o pună la dispoziția sa prin intermediul Platformei. Mandatarea se face prin bifarea unei căsuței de tipul „Solicit interogarea ANAF” în cadrul Platformei. 

 

4. ELIGIBILITATE UTILIZATORI 

Toate Serviciile oferite prin intermediul Platformei sunt destinate exclusiv persoanelor fizice care au peste 18 ani și/sau persoane juridice legal constituite, care se bucură de capacitatea juridică deplină de a plasa comenzi și de a beneficia de Serviciile comandate prin intermediul Platformei. 

 

Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a solicita ca înregistrarea unui cont de utilizator în cadrul Platformei și/sau autentificarea în cadrul Platformă în vederea achiziționării de produse si Servicii să se facă prin intermediul serviciului de autentificare „sunt.io” disponibil la adresa https://kyc.sunt.io. 

 

Pentru a putea comanda și beneficia de Serviciile noastre va trebui să vă înrolați în prealabil în aplicația kyc.sunt.io ce va presupune acceptarea termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale furnizorului acesteia, în plus față de acești Termeni si Condiții. 

 

Ne rezervăm dreptul de a nu răspunde la o comandă a oricărui Utilizator care nu reușește să satisfacă această solicitare sau să îndeplinească cerințele din această secțiune, astfel cum acestea pot fi modificate la diferite intervale de timp. 

 

5. PRODUSE SI SERVICII 

Produsele si serviciile (denumite împreună „Serviciile”) oferite Utilizatorilor prin intermediul Platformei sunt cele afișate în cadrul Platformei la data la care Utilizatorul navighează pe site-ul www.lendrise.com. Dacă un Serviciu nu este disponibil, Utilizatorul va fi informat cu privire la o asemenea indisponibilitate sau Serviciul va fi pur și simplu retras de pe Platformă. 

 

Mai jos o descriere a Serviciilor Lendrise: 

1. Verificare înscriere Biroul de Credit 

Serviciu simplu prin care Utilizatorul are posibilitatea de a afla dacă acesta se regăsește sau nu se regăsește înscris în baza de date a Biroului de Credit („Situația Înscrierii”). Serviciul se realizează electronic și rezultatul va fi comunicat instant Utilizatorului prin intermediul Platformei și/sau la adresa de e-mail a Utilizatorului. 

2. Interogare Biroul de Credit

Serviciu extins prin care Utilizatorul are posibilitatea de a afla mai multe informații despre situația acestuia la Biroul de Credit, sub forma unui raport de credit („Raportul de credit”). Serviciul se realizează electronic și Raportul de credit va fi comunicat Utilizatorului prin intermediul Platformei și/sau la adresa de e-mail a Utilizatorului în termen maxim de 24 de ore de la confirmarea comenzii. 

3. Interogare venituri 

Serviciu extins prin care Utilizatorul are posibilitatea de a afla mai multe informații despre situația acestuia la ANAF sub forma unui raport de venit („Raportul de venit”). Serviciul se realizează electronic și Raportul de venit va fi comunicat Utilizatorului prin intermediul Platformei și/sau la adresa de e-mail a Utilizatorului în termen maxim de 24 de ore de la confirmarea comenzii. 

4. Asistență Utilizator 

Serviciu prin care Lendrise facilitează conectarea Utilizatorului cu consultanți externi ai Lendrise („Consultanți”) ce oferă servicii de asistență în legătură cu situația unui Utilizator la Biroul de Credit. 

Tipurile de servicii de asistență oferite de Consultanți sunt descrise în cadrul Platformei, printre care enumerăm: 

  • analiza Raportului de credit în vederea stabilirii dacă situația Utilizatorului poate fi corectată; sau 
  • explicarea informațiilor conținute într-un Raport de credit; sau 
  • îmbunătățirea scorului de credit al Utilizatorului. 

 

Serviciile de asistență nu sunt oferite de către Lendrise, acesta nefiind răspunzător pentru astfel de servicii. Serviciile de asistență pot presupune încheierea de către Utilizator a unor relații contractuale distincte cu Consultanții ce furnizează astfel de serviciile. 

5. Înrolare consultant extern 

Lendrise pune la dispoziția Utilizatorului posibilitatea de a vă înrola în calitate de consultant extern al Lendrise în vederea furnizării de servicii de asistență Utilizatorilor platformei. În acest scop, persoanele care îndeplinesc cerințele minime stabilite și comunicate de Lendrise, vor achita o taxa și se vor supune unui interviu preliminar. Achitarea taxei nu presupune implicit acceptarea persoanei respective în calitate de consultant extern al Lendrise. 

6. Achiziționarea de vouchere Lendrise sau ScoreRise 

Lendrise pune la dispoziția Utilizatorului posibilitatea de a achiziționa vouchere „Lendrise” sau vouchere „ScoreRise” cu ajutorul cărora acesta poate să cumpere serviciile disponibile prin intermediul Platformei, respectiv cele disponibile prin intermediul Aplicației mobile „ScoreRise”. De exemplu un voucher poate avea valoarea unui serviciu ce se dorește a fi achiziționat (e.g.15 lei) sau valoarea unui cumul de servicii (e.g. 30 lei). Voucherele vor fi valabile pe parcursul a 90 de zile (3 luni) din momentul în care au fost achiziționate. Acestea nu se pot returna ci vor putea fi utilizate exclusiv în cadrul Platformei sau în cadrul Aplicației ScoreRise în vederea achiziționării de servicii. La expirarea termenului de 90 de zile (3 luni), voucherele își vor pierde valabilitatea și ca urmare, Utilizatorul nu le va mai putea ceda în schimbul serviciilor. 

 

Mai multe detalii în legătură cu Serviciile specificate în prezenta secțiune și costurile aferente acestora pot fi găsite în secțiunea „Servicii” sau „FAQ” din cadrul Platformei. Toate tarifele aferente Serviciilor prezentate în cadrul Platformei sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A. 

 

Utilizatorul înțelege și este de acord, prin utilizarea Platformei, că Situația Înscrierii și/sau Raportul de credit vor fi furnizate de către Biroul de Credit, Platforma fiind doar un instrument tehnic ce facilitează schimbul de informații online, Lendrise acționând doar ca un mandatar al Utilizatorului. Utilizarea serviciului nu exclude posibilitatea Utilizatorului de a își exercita față de Biroul de Credit dreptul de acces prevăzut de legislația aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal, prin orice alte mijloace disponibile. 

Utilizatorul înțelege și este de acord, prin utilizarea Platformei, că Raportul ANAF vor fi furnizate de către ANAF, Platforma fiind doar un instrument tehnic ce facilitează schimbul de informații online, Lendrise acționând doar ca un mandatar al Utilizatorului. Utilizarea serviciului nu exclude posibilitatea Utilizatorului de a își exercita față de ANAF dreptul de acces prevăzut de legislația aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal, prin orice alte mijloace disponibile. 

 

Lendrise este o companie independentă și separată de Biroul de Credit și nu poate influența în niciun mod acuratețea sau conținutul datelor stocate în baza de date a Biroului de Credit. 

Lendrise este o companie independentă și separată de ANAF și nu poate influența în niciun mod acuratețea sau conținutul datelor stocate în baza de date a ANAF. 

 

6. COMANDA ȘI PLATA  

Puteți efectua comenzi pe Site prin adăugarea Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, prin bifarea directa a unui Serviciu sau prin orice alta modalitate indicată pe Site, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate (e.g., vouchere de plată „Lendrise”, card bancar, vouchere paysafecard, plata prin SMS, etc.). Adăugarea unui Serviciu în coșul de cumpărături sau simpla bifare a acestuia, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a serviciului. 

 

Lendrise pune la dispoziție Utilizatorilor diverse metode de plată în vederea achiziționării de vouchere și/sau Servicii: (i) plata cu cardul; (ii) plata prin metode alternative de plată (e.g., paysafecard, numerar la stații de plată); (iii) plata prin SMS. Mai multe detalii în legătură cu aceste posibilități de plată le regăsiți în secțiunile destinate plăților din cadrul Site-ului nostru. 

 

Procesarea plăților este efectuată în mod securizat de către entități specializate și autorizate să proceseze plățile. Lendrise nu stochează sub nicio formă detaliile cardului de plată. Procesarea plăților poate fi supusă termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale procesatorilor de plată, în plus față de acești Termeni si Condiții. 

 

După confirmarea unei comenzi și validarea plății aferente, Lendrise va trimite un e-mail de confirmare a comenzii la adresa de e-mail a Utilizatorului. 

 

7. DURATĂ ȘI ÎNCETARE 

Contractul încheiat între Utilizator și Lendrise în temeiul prezentelor Termeni și Condiții ce are ca obiect furnizarea serviciilor puse la dispoziție de Lendrise prin intermediul Platformei este încheiat pe perioadă nedeterminată și poate fi terminat de Utilizator în orice moment prin ștergerea contului său din Platformă. Contractul se încheie la momentul transmiterii de către Lendrise a confirmării înregistrării comenzii la adresa de e-mail a Utilizatorului. Terminarea Contractului nu produce efecte asupra Serviciilor care au fost deja comandate și achitate și nu dă dreptul Utilizatorului la rambursarea sumelor respective. 

 

8. DREPT DE RETRAGERE 

Conform prezentului document, după încheierea Contractului., Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la furnizarea imediată a Serviciilor accesate prin intermediul Platformei. Utilizatorul înțelege și este de acord că, în conformitate cu legea aplicabilă, Contractul este exceptat de la dreptul de retragere odată ce Serviciul solicitat este furnizat în întregime. 

 

9. CONFIDENȚIALITATE 

Ne angajăm să respectăm confidențialitatea informațiilor si a datelor personale ale tuturor Utilizatorilor și să asigurăm că toate informațiile și datele personale colectate vor fi prelucrate în condiții de siguranță și tratate cu maximă confidențialitate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați politica noastră de confidențialitate / nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă pe Site. 

 

10. ÎMPUTERNICIRI 

Prin prezentul Contract, Utilizatorul împuternicește explicit Lendrise ca, în numele și pe seama sa, să efectueze orice verificare, să depună orice cerere și să obțină orice informație, de la Biroul de Credit în vederea furnizării Situației Înscrierii și/sau a Raportului de credit. 

Prin prezentul Contract, Utilizatorul împuternicește explicit Lendrise ca, în numele și pe seama sa, să efectueze orice verificare, să depună orice cerere și să obțină orice informație, de la ANAF în vederea furnizării Raportului de venit. 

 

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

Lendrise depune eforturi constante pentru a menține Platforma în stare de funcționare și pentru a oferi serviciile Utilizatorilor. Totuși, din motive tehnice ori din cauza unor actualizări tehnice sau din alte motive ce nu sunt sub controlul nostru, este posibil ca Platforma să nu funcționeze în anumite momente și/sau Serviciile sa nu poată fi prestate. În astfel de situații și în măsura în care acest lucru este posibil, Lendrise va comunica Utilizatorilor aceste aspecte la momentul la care Utilizatorii o accesează. 

 

Lendrise nu oferă nicio garanție că Platforma și/sau Serviciile vor fi neîntrerupte, sigure sau în întregime lipsite de erori sau că toate defectele pot fi corectate sau îmbunătățite. Lendrise exclude în mod expres toate garanțiile de orice fel, în măsura maximă prevăzută de legea aplicabilă. 

 

Lendrise nu garantează și nu asigură acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al informațiilor cuprinse în Situația Înscrierii și/sau în Raportul de credit, Lendrise fiind exonerat de orice răspundere pentru inexactitatea informațiilor furnizate și a conținutului acestora. 

Lendrise nu garantează și nu asigură acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al informațiilor cuprinse în Raportul de venit, Lendrise fiind exonerat de orice răspundere pentru inexactitatea informațiilor furnizate și a conținutului acestora. 

 

Lendrise nu răspunde pentru nicio dificultate sau eroare ivită în cursul furnizării Serviciilor ca urmare a unor informații incomplete, eronate sau false furnizate de Utilizator. 

 

Lendrise nu răspunde pentru orice alte probleme tehnice apărute în utilizarea Platformei cauzate de factori externi care nu pot fi influențați de Lendrise, incluzând dar fără a se limita la funcționarea serverelor Biroului de Credit sau a conexiunii la internet a Utilizatorului. 

Lendrise nu răspunde pentru orice alte probleme tehnice apărute în utilizarea Platformei cauzate de factori externi care nu pot fi influențați de Lendrise, incluzând dar fără a se limita la funcționarea serverelor ANAF sau a conexiunii la internet a Utilizatorului. 

 

Utilizatorul este unicul răspunzător cu privire la modul în care înțelege să utilizeze informațiile furnizate prin intermediul Platformei în cursul prestării serviciilor oferite de Lendrise prin intermediul Platformei, inclusiv în ceea ce privește utilizarea și dezvăluirea informațiilor despre Utilizator primite de la Biroul de Credit și transmise acestuia prin intermediul Platformei. 

 

Lendrise nu garantează în niciun fel că Serviciile ar permite Utilizatorului să obțină un avantaj în sensul facilitării obținerii unui credit. 

 

Utilizatorul înțelege și este de acord că prin contractarea oricăruia din Serviciile puse la dispoziție de Lendrise prin intermediul Platformei, acesta nu încheie un contract pentru un împrumut sau alt serviciu financiar de la Lendrise sau altă entitate. 

 

Pentru evitarea oricăror dubii, prin intermediul Platformei, Lendrise nu oferă asistență Utilizatorilor prin organizarea de activități pregătitoare sau alte activități administrative precontractuale privind contractele de credit și nu face recomandări personalizate Utilizatorilor cu privire la una sau mai multe operațiuni legate de contracte de credit. 

 

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în niciun caz Lendrise nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune, directe sau indirecte, față de Utilizatori sau fata de oricare persoană sau entitate care pretinde daune în legătura cu, care se bazează pe sau care rezultă din Serviciile furnizate de Lendrise, chiar dacă acesta a fost informat, avea alte motive să știe sau de fapt știa de posibilitatea producerii unor astfel de daune. 

 

12. SITE-URI TERȚE 

Site-ul nostru poate conține link-uri către alte website-uri terțe, pentru al căror conținut Lendrise nu este răspunzătoare. Accesarea acestor website-uri se face conform termenilor și condițiilor fiecărui website în parte. Lendrise nu are nicio răspundere cu privire la conținutul acestor website-uri. 

 

13. PROPRIETATE INTELECTUALA 

Lendrise este titularul tuturor drepturilor asupra conținutului Site-ului (incluzând, fără limitare, imagini, texte, mărci comerciale, logo-uri, elemente de grafică web, scripturi, aplicații și baze de date). Este interzisă folosirea oricăror elemente de conținut privind Site-ul, fără̆ acordul prealabil scris al Lendrise. 

 

14. MODIFICĂRI 

Lendrise își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic prezentul document și de asemenea Site-ul și Serviciile oferite de acesta. Documentul modificat este opozabili Utilizatorilor de la momentul afișării în Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Termenilor și Condițiilor, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul acestui document. 

 

15. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA 

Prezentul document, împreuna cu Contractul, este supus legislației române și va fi interpretat în conformitate cu aceasta. Litigiile care apar în legătură cu prezentul document, împreuna cu Contractul, vor fi supuse competenței exclusive a instanțelor judecătorești din România. 

 

Utilizatorul poate, dar nu este obligat, să contacteze Lendrise în vederea ajungerii la o soluție amiabilă anterior deducerii unui litigiu instanței. Lendrise nu a instituit o procedură prealabilă extrajudiciară specifică pentru soluționarea diferendelor. Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlătură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia. 

 

16. CUM PUTEM FI CONTACTATI? 

Utilizatorul poate transmite Lendrise orice reclamație privind funcționarea Platformei sau privind Serviciile furnizate prin intermediul acesteia prin e-mail la adresa contact@lendrise.com. Lendrise va răspunde reclamațiilor primite de la Utilizatori în termen de maxim 30 de zile de la primirea acestora.