În curănd: vezi declarațiile de venit, taxele și impozitele pe care le-ai de plătit pentru a evita penalități sau blocarea conturilor.